top of page

Create your very own Bar or Bat Mitzvah

 

Many people are looking for new ways to create ceremonies that fit their way of life and that of their multi-cultural families. Some of us grew up in family traditions, that may no longer speak to us or leave us little room for creativity. Creating a Bar or Bat Mitzvah ceremony is a creative and intimate process. It often means exploring ancient rituals and give them new meaning. We live in a time, where people of many different cultures and religions have children together. Most of us no longer belong to only one group, but to many different groups. We have a so-called multicultural identity. Traditional family constellations are no longer taken for granted and the need for new and renewed rituals is growing. Creating these kinds of new-time rituals is fun and rewarding.

 

A Bar or Bat Mitzvah is a Rite of Passage. Your child is standing on the threshold of puberty and a new phase in life is about to start. This transition often goes along with many questions and challenges, for the children as well as the parents. That is why we are fortunate to have a ritual that marks this time in the life of a child transitioning into a young adult. A Rite of Passage is a moment of awareness and of looking for answers. What does it mean to be Jewish? What does it mean to become the daughter or son of the mitzvah? What is a mitzvah and what does that mean to me? It is my privilege to explore these questions with my students. 

Bar & Bat Mitzvahs are moments of joy and celebration, of creating life-long memories.

Together we will design a ceremony that is meaningful for you and your family. 

Creëer je eigen Bar of Bat Mitswa

 

Veel mensen zijn op zoek naar nieuwe en eigentijdse rituelen die passen bij hun multi-culturele life-style. Het creëren van nieuwe rituelen is een creatief en intiem proces. Het betekent, samen de grenzen van culturen en religies verkennen of het gebruiken van eeuwenoude tradities om die vervolgens in een modern jasje te steken en er je eigen betekenis aan te geven. We leven in een nieuwe tijd, waarin mensen van allerlei culturen en geloven samen kinderen krijgen. De meesten van ons behoren niet meer tot één groep, maar krijgen steeds meer een “meervoudige identiteit”. Omdat familie- en religieuze verbanden niet meer vanzelfsprekend zijn, lijkt er steeds meer behoefte te zijn aan nieuwe rituelen, die passen bij een veranderend bewustzijn. Het creëren van dit soort rituelen is spannend en leuk. Ik help je daar graag bij.

Een Bar of Bat Mitswa is een “Rite de Passage”, waarbij een kind op de drempel van volwassenheid staat. De functie van deze “Rite de Passage” is om de overgang van kind naar volwassene te markeren. De puberteit is net begonnen en een nieuwe fase in het leven dient zich aan. Dit is een transitie die vaak gepaard gaat met veel vragen en het verleggen van grenzen, zowel voor het kind als de ouders. Het is daarom zo mooi, dat in onze cultuur, zoals ook in andere culturen, rituelen bestaan om die overgang te bekrachtigen. Het “volwassen” worden, wordt daarmee een bewustwordingsproces, een moment om bij stil te staan. Wat betekent het om joods te zijn? En vooral, wat betekent het om een zoon (bar) of dochter (bat) van de mitswa te zijn? Wat is eigenlijk een mitswa en wat betekent dat voor mij? Het is mijn voorrecht deze grote levensvragen samen met mijn studenten te onderzoeken. 

 

Een Bar of Bat Mitswa is een vreugdevolle dag, die we ons hele leven met ons meedragen.

We gaan samen een ceremonie creëren die betekenisvol is voor jou en je familie. 

A wedding with a Jewish flavour

A wedding is like a gate to a new life and opens the door to an auspicious future. Every couple deserves the most beautiful day of their life on their wedding day. The core of the wedding is the ceremony. The ceremony should be a reflection of the love between man and woman, man and man, woman and woman. A day full of memorable moments and hope for the future. That is why we spend much time and effort to make this the most perfect day possible. We live in a multi-cultural society, where Jewish and non-jewish partners often search for a way to bring elements of their different cultures or religions together in their wedding ceremony. In the Netherlands these so-called "mixed couples" are not welcomed in the Jewish communities. This is why I offer the opportunity to create the ceremony together, with a Jewish flavour. I use Jewish rituals as the base of the ceremony, but every couple will want to add their own unique elements. In that way we mix ancient rituals with contemporary elements. During the preparation we talk about this extensively. During the last 20 years I have had the opportunity to create and coach many such ceremonies. It is my privilege to be part of the most beautiful day in the life of two lovers. 

Een bruiloft met een joods tintje

Een bruiloft is als een poort naar een nieuw leven en zet de toon voor een veelbelovende toekomst. Ieder liefdespaar verdient de mooiste dag van hun leven op hun huwelijksdag. Het hart van de bruiloft is de ceremonie. De ceremonie moet een reflectie zijn van de liefde tussen man en vrouw, man en man, vrouw en vrouw. Een dag vol gedenkwaardige momenten en hoop voor de toekomst. Daarom besteden we veel tijd en moeite, om de dag absoluut perfect te laten verlopen. We leven in een multi-culturele maatschappij, waar Joodse en niet-joodse partners op zoek zijn naar een manier om hun verschillende culturele en religieuze achtergronden samen te brengen in hun huwelijksceremonie. In Nederland worden "gemengde" paren bij de joodse gemeentes niet met open armen ontvangen. Daarom is het des te mooier om de ceremonie samen vorm te geven. Ik gebruik de joodse rituelen als basis van de ceremonie, maar ieder paar is uniek en zal haar eigen elementen willen toevoegen. Zo vermengen we eeuwenoude rituelen met eigentijdse elementen. Tijdens de voorbereiding praten we hier uitgebreid over. Gedurende de afgelopen 20 jaar heb ik veel prachtige ceremonies mogen begeleiden. Het is mijn voorrecht om de mooiste dag in het leven van twee geliefden te mogen begeleiden.

6612_BM Jody.jpg

Paul & Meital 2015

Bob & Alona 2013

7 juni 2013

Bruiloft Judith en Daniel

"Wat een dag was het en wat een ceremonie. Ik denk dat bijna iedereen ons gemaild en aangesproken heeft over de ceremonie. Veel mensen die nog nooit een joods huwelijk hadden meegemaakt waren zo onder de indruk van alles, vooral de uitleg en de symboliek. Dit is natuurlijk te danken aan jou rol en je toewijding. De mensen die zelf joods waren en vaker chuppot hebben meegemaakt complementeerde ons ook! Ze vonden dat we het zo goed en mooi gedaan hadden en hadden nooit eerder het zo lief en sympathiek mee gemaakt! Marcella, uit de grond van ons hart willen we je bedanken wat je gedaan hebt voor ons!"

- J & D 

22 augustus 2020

Bat Mitsva Noia Leeda

We hebben de beste herinneringen aan de Bat Mitzwa. Het hele proces dat je met Noia hebt gedaan was fantastisch. 

Bedankt!  Ilanit Erijman en Jaron Leeda

© 2014 by LewkDesign

bottom of page